Номадс Хоспиталити ХХК Odoo-н хувилбар 10.0+e

Дараахын тухай мэдээлэл Номадс Хоспиталити ХХК Odoo тусгал, Нээлттэй Эхтэй ERP.

Суулгасанд Аппликэшнууд

CRM
Сэжим, Боломж, Үйл ажиллагаа
Mongolian Point of Sale Menu at Restaurant
Restaurant extensions for the Mongolian Point of Sale
Mongolian Point of Sale at Restaurant
Restaurant extensions for the Mongolian Point of Sale
Төсөл
Төслүүд, Даалгаврууд
Бараа материалын Менежмент
Бараа материал, Логистик, Агуулах
Үйлдвэрлэл
Үйлдвэрлэлийн захиалгууд, Орц, Шугам
Mongolian Manufacturing
Mongolian Manufacturing Account
MRP - Unpack Product Easily
Mongolian Point of Sale
Mongolian Point of Sale analytic
Борлуулалт
Үнийн санал, Борлуулалтын захиалга, Нэхэмжлэл
Борлуулалтын цэг
Дэлгүүрт зориулагдсан маажих дэлгэц
Цагийн Хуваарь
Mongolian Nomads Mail
Discussions, Mailing Lists, News
Хөөрөлдөх
Хэлэлцүүлэг, Мэйлийн жагсаалт, Мэдээ
Амралт, чөлөөний менежмент
Амралт-чөлөө, хуваарилалт болон хүсэлт
Нэхэмжлэл
Нэхэмжлэлийг илгээх болон Төлбөрийг хөтлөх
Санхүү, НББ
Санхүү болон Шинжилгээний Санхүү
Mongolian Claims Management
Support, Bug Tracker, Helpdesk
Асуудал Хөтлөх
Дэмжлэг, Алдаа хөтлөгч, Тусламжийн төв
Nomads Lunch
Lunch Order, Meal, Food
Nomads Quality
Quality register, fix and prevent
Nomads Repair - Work Order
Nomads Repair
Nomads Risk
Risk register, fix and prevent
Бүтээмж
Наамал тэмдэглэл, Хамтран ажиллах, Санамж
Вебсайт байгуулагч
Байгууллагынхаа вебсайтыг байгуулах
Тусламжийн Төв
Ticketing, Support, Issues
Mongolian Helpdesk
Ticketing, Support, Issues
Худалдан авалтын менежмент
Худалдан авах захиалгууд, Хүлээн авсан баримтууд, Нийлүүлэгчийн баримтууд
Ажилчдийн Лавлах
Ажлууд, Хэлтсүүд, Ажилчдийн дэлгэрэнгүй
Ирц
Ажилчдын ирцийг удирдах
ХН бүрдүүлэлтийн явц
Ажлын байр, ХН бүрдүүлэлт, Ажилд орох өргөдөл, Ажлын ярилцлага
Зардал хөтлөгч
Зардлын шалгалт, Нэхэмжлэл
Хянах самбар
Өөриймшүүлсэн хянах самбарыг үүсгэх
Холбогчийн хавтас
Захиалагч, Нийлүүлэгч, Түншүүд,...
Organization Chart
Mongolian Account
Mongolian Account Asset Inventory
Mongolian Cashflow Detail Report
Mongolian Account Currency Equalization
Mongolian Account Currency Manual
Mongolian Account Reconciliation
Mongolian Balance Analytic - Payroll
Mongolian Balance Analytic - POS
Mongolian Hour Balance Calculation with Calendar
Mongolian Organization Structure
Mongolian Stock - Inventory Speed UP
Mongolian Bom Substitution
Mongolian Joint-Product Manufacturing
Joint-Product Manufacturing
Mongolian Manufacture in the FOOD INDUSTRY
Nomads - Mongolian Account
Nomads - Mongolian Balance Analytic - Payroll
Nomads - Mongolian Calendar
Personal & Shared Calendar
Nomads - Mongolian Organization Structure
Nomads Kaizen
Mongolian Manufacturing at Nomads Hospitality
Nomads - Mongolian Manufacturing Account
NOMADS Product Uom Converter at Manufacturing
NOMADS Mongolian Bom Substitution with UOM Converter
Mongolian POS Restaurant at Nomads Hospitality
Modern Nomads Safety
Nomads - Mongolian Stock
Modern Nomads Technic
Техникийн бүртгэл, норм, бичиг баримтын бүртгэл
Mongolian Point of Sale at Multi Location at Restaurant
Restaurant extensions for the Mongolian Point of Sale at Multi Location
Mongolian Product Uom Converter
Mongolian Sale Plan
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
Судалгаа
Судалгаа үүсгэж, хариултыг цуглуулж, статистикийг хэвлэх
Календар
Хувийн болон дундын цаглабар
Mongolian Calendar
Personal & Shared Calendar
Онлайн арга хэмжээнүүд
Тов, Идэвхжүүлэлт, Хямдралын арга хэмжээнүүд
Блог
Мэдээ, Блог, Зарлал, Хөөрөлдөөн
Слайд
Видео, Танилцуулга, Баримтууд түгээх, нийтлэх
Хэлэлцүүлэг
Хэлэлцүүлэг, Түгээмэл Асуулт, Асуулт & Хариулт