ERP сургалт

Сургалтын орчин /гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, тав тух/

Гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, тав тух

Цайны завсарлага /цайны булан, үдийн хоол/

Цайны булан, үдийн хоол


Сургалтын агуулга үр дүнтэй байсан эсэх

Сургалтаар шинэ мэдлэг, мэдээлэл, ур чадвар олж авсан эсэх

Таны хүсч хүлээж байсан сургалт болж чадсан эсэх

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа тохиромжтой байгаа эсэх


Сургагч багш

Сургалтын сэдэв


Сургалтын талаарх өөрийн санал, дүгнэлтээ бичнэ үү.