/

Захиргаа, хүний нөөцийн албаны дарга

--Номадс Хоспиталити ХХК--